İleti Yönetim Sistemi

İleti Yönetim Sistemi

28 Ağustos 2020, 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik duyurusuyla, hizmet sağlayıcıların onay yükleme tarihi 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu düzenleme ile alıcılar, yüklenmiş onayları 1 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 16 Ocak 2020 tarihinine kadar kontrol edebileceklerdir. Bu süre içerisinde ret hakkının kullanılmaması halinde İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır.

E-ticaret alanındaki uygulamaların yasal çerçevelere göre düzenlenmesini amaçlayan çözüm arayışlarından biri: İleti Yönetim Sistemi (İYS).

Sms ya da e-postalar aracılığıyla dijital pazarlama stratejilerini hayata geçirmeye çalışan şirketler, yıllardır izinsiz ileti gönderimleri yapmasaydı büyük ihtimalle bu konuda denetime de ihtiyaç duyulmayacaktı.

İYS’ye geçiş aşaması diyebileceğimiz mevcut uygulamalar; izinsiz ileti gönderimi şikayetlerinin E-Devlet üzerinden (Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi) veya yazılı olarak il ticaret müdürlüklerinden yapılması şeklindeydi. İzinsiz gönderim yapan hizmet sağlayıcılara 2020 yılı itibariyle 1.899-9.515 TL arasında idari para cezası uygulanması da yürürlükte. Ancak şikayetlerin gerektirdiği incelemelerin ve karar alma sürecinin uzun sürmesi ve şikayet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı İYS’nin kurulması için zemin hazırlamış oldu.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca Ticaret Bakanlığı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği bir platform kurmakla görevlendirmiş ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. hizmet vermeye başlamıştır.

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi ; tüketicilerin hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti almak için verdiği izinleri görebileceği, değiştirebileceği, onay vermedikleri halde gönderilen iletiler için şikâyette bulunabilecekleri, hizmet sağlayıcılarının ise; ileti izinlerini yönetebilecekleri ulusal bir veri tabanı.

Tüketiciler 1 Eylül’den itibaren OTP denen tek kullanımlık şifreyle iys.gov.tr üzerinden, TC kimlik no ile e-devlet üzerinden veya mobil uygulama kanalıyla sistemi kullanabilecekler. Ayrıca dileyenler izinleri yönetmek için ücretsiz çağrı merkezini de arayabilecek. Bu tarihe kadar hizmet sağlayıcıların ellerindeki onayları sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Böylece İYS tüketicilerin ticari elektronik iletilerle ilgili şikayetlerinin yönetilmesini ve onay vermedikleri iletiler nedeniyle yaşadıkları memnuniyetsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ticari elektronik ileti gönderen herkes, İYS’ye kaydolmalıdır

İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi

İYS ile ilgili açıklamalarda sık telaffuz edilen bazı kavramların netleşmesi adına aşağıdaki tanımlara göz atmanızda yarar var:

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Hizmet sağlayıcıların tüketicilere; pazarlama, tanıtım, kutlama, temenni, promosyon, kampanya ve indirim duyurusu gibi amaçlarla gönderdiği iletiler İYS’de “Ticari Elektronik İleti” şeklinde ifade ediliyor ve yasal düzenlemeler uyarınca bu türdeki iletilerin gönderilebilmesi için 1 Eylül 2020 itibariyle alıcıların onayı gerekiyor.

Hizmet Sağlayıcı Nedir?

Telefon, e-posta, sms gibi araçlarla elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişiler İYS’de “Hizmet Sağlayıcı” olarak adlandırılıyor.

İYS’ye kayıt olan hizmet sağlayıcılar onaylı izinleri eklemek, değiştirmek, gün sonu raporu almak, gün içinde kendi yaptığı ve İYS tarafından yapılan değişiklikleri görmek, marka ve bayi tanımı gibi işlevleri yürütmek gibi temel hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

İş Ortağı Nedir?

İYS kapsamında hizmet sağlayıcılara toplu SMS gönderimi hizmetini sunan firmalar, CRM yazılımcıları ve çağrı merkezleri “İş Ortakları” olarak ifade ediliyor.

İYS İş Ortakları, İYS’den API lisansı kullanımı ve canlı ortama erişim hakkı elde eden ve müşterilerinin İYS hizmetlerini kullanmasına olanak tanıyan firmalara deniyor.

İYS ile iş ortakları arasında bir sözleşme yapılıyor, makul bir bedel karşılığında ve bazı kalite belgelerini bulundurmak şartıyla isteyen herkes iş ortağı olabiliyor. Hizmet sağlayıcılar hem doğrudan entegre olabildikleri gibi hem de aynı zamanda iş ortakları üzerinde de İYS’e entegre olabiliyor.

Ancak abone sayısı 250.000’den az olan hizmet sağlayıcılarının onay verilerini İYS’ye aktaramaları entegratörler aracılığıyla sağlanıyor.

İYS’ye entegre olmuş iş ortakları iys.gov.tr’den duyuruluyor ve hizmet sağlayıcılar üçüncü bir kişiyi yani iş ortağını yetkilendirebiliyor, böylece iş ortakları hizmet sağlayıcının verilerine ulaşabiliyor. Ancak hizmet sağlayıcı iş ortağını sadece e-posta, sadece telefon ya da sadece SMS verilerine erişebilecek şekilde yetkilendirebiliyor.

İYS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

-Yönetmelik gereğince 1 Eylül 2020’ye kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmayan onaylar geçersiz sayılacak.

İYS; web sitesi, sms ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek

-Veri tabanında tüketicilerin kimlik no, adres, kredi kartı gibi bilgileri yer almayacak.

-1 Aralık 2020’ye kadar tüketiciler izinsiz aldıkları iletiler için şikayet haklarını kullanabilecek. Bu haklarını kullanmazlarsa önceden verdikleri onaylar geçerli sayılacak. Ancak geçmiş tarihli izinlerin aktifliği konusunda 1 Aralık sonrasında da tüketicilerin cayma hakkı devam edecek.

Tüketicilerin ileti şikayetleri İYS üzerinden kamu (Ticaret Bakanlığı ve İl Ticaret Müdürlükleri) tarafından görüntülenebilecek

1 Eylül 2020 itibariyle hizmet sağlayıcılar, İYS’de onayı olmayan tüketicilere, ticari elektronik ileti gönderemeyecek.

Teslimat, borç, fatura, abonelik sözleşmesi gibi bilgilendirme iletilerinin gönderiminde onay gerekmiyor.

Sisteme kaydolmak için iys.gov.tr dışında e-devlet üzerinden kayıt gibi alternatif kayıt yöntemleri söz konusu olacak.

-Bir işletme ya da kişi sadece kendi verilerine erişebilecek. İYS personelinin, İYS verilerine erişim izni yok.

– Birden fazla telefonu ve e-posta adresi kullananlar bunlara dair onayları toplu olarak yönetebilecek.

İYS Ücretli mi?

İYS’de çok sayıda verisi olan işletmelerin sistemde yaratacakları depolama ve işlem yükü nedeniyle belirli abone sayısından sonra ücretlendirme söz konusu.

5000’den fazla aboneye elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıları için izin ekleme, değiştirme, sorgulama, günlük raporlama, marka ve bayi yönetimi, entegrasyon modülü ve iys yolu modülü gibi hizmetler ücretsiz.

Elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcılarının alabilecekleri ileti paketleri

Çoğu hizmet sağlayıcı yalnızca sms ya da yalnızca e-posta değil birden çok kanal üzerinden ileti gönderdiğinden, fiyatlandırmada kanal bazında toplam onaylı adres sayısı fazla olan esas alınacak.

Hizmet Sağlayıcılara İleti Yönetim Sistemi Kaydı İçin Gereken Bilgi ve Belgeler

• Hizmet Sağlayıcının MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri (ve elektronik imzalı İleti Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi)
• İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi.
• Müştereken temsile yetki durumunda en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.
• Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra, marka bazında sahip olduğunuz onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayılarınız talep edilir.

Hizmet sağlayıcılarının İYS’ye başvuru yapabilmeleri için, imza yetkilisinin markaya ait alan adı uzantılı e-posta adresine sahip olması gerekiyor. İmza yetkilisinin Gmail, Hotmail gibi mail adresleri değil kurumsal e-posta adresi istenmektedir.

Seviye 1 ve Seviye 2 Hizmeti Ne Anlama Gelir?

Seviye 1; hizmet sağlayıcının İYS’ye API (uzaktan bağlantıyla insan eli değmeden iki veri tabanı arasında veri senkronizasyonuna yarayan altyapı) üzerinden erişimine olanak tanıyan İYS hizmetidir. Farklı kriterlere göre anlık olarak iletişim adresinin izin durumlarının sorgulanmasını ve çift yönlü teknik entegrasyonu (call-back) mümkün kılar. Böylece teknik altyapının izin verdiği sürece İYS üzerindeki gelen onay veya ret değişikliklerinden anlık haberdar olunması sağlanır.

Seviye 2; İYS yoluyla alınan onay ya da ret işlemleri için firma içi uygulamalarla doğrudan teknik entegrasyon sağlanmasını kapsayan İYS hizmetidir. Seviye 2; birden fazla kullanıcı tanımlanması ve istenen zaman aralıkları için çeşitli filtreler kullanılarak raporlar alınması gibi daha gelişmiş imkanlar sunar.

İYS Hakkında Diğer Detaylar

  • iys.gov.tr’de yer alan başvuru formu ile API bilgi formu birbirine karıştırılabiliyor. Başvuru yapan her hizmet sağlayıcının API bilgi formunu doldurması gerekmiyor. API bilgi formu; entegrasyon yapacak hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları için gerekli.


  • KVKK uyarınca tüketiciden iletişim bilgilerinin pazarlama amacıyla grup şirketlerle paylaşılacağı şeklinde onay almış olan şirketlerin; fiyatlandırma belirlenirken her birinin işlemi ayrı olduğundan; bu tür onayları her bir marka altına ayrı ayrı kaydetmesi gerekiyor.


  • İYS yolu; İYS üzerinden onay alınmasını sağlayan alternatif bir yöntem ve bu şekilde alınan onaylar için ispat yükü hizmet sağlayıcının üzerinden kalkıyor.

  • “İYS’ye tacir ve esnaflara ilişkin herhangi bir bilgi yüklenmesine gerek yok” şeklindeki anlayış doğru değil; ön onay gerekmese de tacirler daha sonra cayma hakkı kullanabilmeleri için İYS kapsamında.


  • Hizmet sağlayıcılar alt yapıları İYS’ye entegrasyon için müsaitse seviye 1 ve seviye 2 kapsamında çoklu izin ekleyebilir.

  • İYS veri tabanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) veri merkezinde barındırılıyor ve onaylı tüm izinler tarih bilgisi ile kayıt altına alınıyor.

Özet

Hizmet sağlayıcısı denen işletmelerin elektronik bildirimlerle kampanya ve tanıtım gibi pazarlama faaliyetlerine devam edebilmeleri için, 1 Eylül 2020 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaları ve onaylı izinlere dair verilerin aktarım işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Yönetmelik gereğince İYS’de onayı bulunmayan kişilere ticari elektronik ileti gönderimi yapılması yasak ve tüketiciler onay vermiş olsalar dahi diledikleri zaman sistemden onayı iptal etme hakkına sahipler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.